Ski/langlauf reizenprogramma 20-21

                                                          Skikring Alkmaar ski/langlauf reizen programma 2020 – 2021 geannuleerd

Beste leden,
Het bestuur heeft unaniem het besluit genomen om het reizenprogramma voor 2020-2021 te annuleren.
Het was een moeilijk besluit omdat we daarbij vooral dachten aan alle leden die ernaar uitkeken om komende winter weer een gezellige en mooie reis met de Skikring Alkmaar te maken maar de coronasituatie is te onzeker om contracten aan te gaan met hotels en vervoerders.
In deze nieuwsbrief lichten we het besluit toe.

Besluit
Op 11 augustus heeft het bestuur overlegd hoe de Skikring Alkmaar om moet gaan met de situatie rondom het coronavirus. 
In de vergadering zijn allerlei scenario’s besproken waarbij ervan uit is gegaan dat het virus nog steeds aanwezig en niet onder controle is.
Dit kan zich uiten in plotselinge, nieuwe uitbraken. In het geval van een hernieuwde uitbraak zal dat landelijke of lokale maatregelen met een verplichtend karakter met zich meebrengen.
Uit een risico-inventarisatie blijkt dat in dat geval de Skikring Alkmaar, individuele bestuursleden, reisbegeleiders en onze leden onevenredig zware (financiële) risico’s lopen. Dit is voor een vereniging die draait op vrijwilligers niet acceptabel.
Daarom heeft het bestuur besloten dat er geen wintersportreizenprogramma 2020 – 2021 aan de leden zal worden aangeboden.
Getracht zal worden het reeds ontwikkelde reizenprogramma over te hevelen naar het seizoen 2021 – 2022. 

Waarom deze beslissing?
De uitbraak van het coronavirus is wereldwijd en nog steeds niet geheel onder controle. Ingrijpende maatregelen van overheden ten spijt kunnen wij er niet omheen dat (wintersport-) vakanties minder onbezorgd zijn.
Dit, en de ervaringen van afgelopen reizen, vormde voor het bestuur de aanleiding om zich af te vragen, hoe moeten wij hiermee omgaan?
Niet eerder in de geschiedenis van onze vereniging hadden wij te maken met dergelijke dilemma’s. Daarbij speelde mee dat een besluit helder en op tijd genomen moest worden om onze leden in de gelegenheid te stellen eigen keuzes te maken. 
Individuele leden staat het uiteraard vrij om voor eigen rekening en risico wintersportreizen te boeken. 

Welke afwegingen zijn gepasseerd?
We hebben met elkaar in goed overleg zorgvuldig de diverse scenario’s besproken. In het overleg zijn afwegingen geïnventariseerd zoals bijvoorbeeld aansprakelijkheden die voortvloeien als reisorganisator, de ingewikkelde vervoersbepalingen en verplichtingen, hoe gaat het met reizigers die alleen reizen en hoe om te gaan met verschillende huishoudens op 1 kamer enzovoort.  De conclusie was: ‘wij slaan 1 jaar over; dat is het beste wat wij nu kunnen doen’.

Financiële gevolgen
Het niet aanbieden van een reizenprogramma kent óók financiële gevolgen. Die zijn echter beperkt en oplosbaar.
Kern is: de vereniging is financieel gezond en blijft gezond. Tijdens de algemene ledenvergadering op 12 november zal de aangepaste begroting worden gepresenteerd.

Wat zijn de vervolgstappen?
Naast het informeren van onze leden treedt de reizencoördinator in contact met de hotelaccommodaties. Daarbij is de boodschap: ‘tot onze grote spijt komen wij dit seizoen niet, de risico’s zijn voor de vereniging te groot’. Wel willen wij de hotels uitzicht bieden op continuïteit door aan te geven: ‘wij opteren voor een komst in het seizoen 2021 – 2022’. 

Hopelijk ontmoeten we elkaar op 12 november bij de algemene ledenvergadering. Binnenkort geven we daar meer informatie over.

We hopen dat jullie begrip hebben voor het besluit en dat jullie de Skikring Alkmaar trouw blijven in de verwachting dat we volgend seizoen weer met elkaar de sneeuw kunnen opzoeken.

 

Met sportieve groet,
Henk Buis
Voorzitter

 

Scroll naar boven