Lidmaatschap
Het verenigingsjaar van Skikring Alkmaar loopt van 1 mei tot en met 30 april.
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend vóór 1 mei van het lopende verenigingsjaar schriftelijk of per email bij de Ledenadministratie, Skikring Alkmaar, p/a De Bonkelaar 7, 1911 XV Uitgeest.

Nieuwe leden zijn het eerste jaar aspirant-lid. Zij betalen € 10 en twee personen op hetzelfde adres samen € 15. De aspirant-leden kunnen in het daarop volgende jaar definitief lid worden door de vereniging te machtigen de contributie automatisch af te laten schrijven.

De basiscontributie bedraagt € 9 voor één persoon en € 14 voor twee of meer personen op hetzelfde adres.
Daarnaast moet Skikring Alkmaar voor ieder lid dat niet is aangesloten bij de Nederlandse Skivereniging € 9,- aan deze organisatie afdragen. Deze bijdrage belasten wij door naar de niet-leden van de Nederlandse Skivereniging.
Voor het automatisch incasseren van de contributie wordt per betaling een korting van € 2 gegeven.
Per gezin wordt voor maximaal twee leden contributie geïncasseerd.

Leden die niet meer actief willen skiën (alpine of langlauf) hebben de mogelijkheid donateur te worden, voor een bedrag van € 10 per jaar. Zij kunnen daardoor nog steeds aan de activiteiten van de vereniging blijven deelnemen, zoals clubavonden en seizoensluiting.
 Persoonsgegevens
Met uw persoonsgegevens gaan wij met de grootste zorg om.
Lees hierover de Privacyverklaring
Uw gegevens die in de ledenadministratie zijn opgenomen, kunt u zelf wijzigen. Dat doet u als volgt:
- Log in op deze website
- Ga naar Vereniging - Leden
- Klik rechts onder Ledeninformatie op 'Mijn Gegevens'
- Pas uw gegevens aan en ga naar onderen op het formulier en druk op 'Gegevens opslaan'
 Wat krijgt u voor uw lidmaatschap?
Voor uw lidmaatschap krijgt u:
- Jaarlijks het blad SlaLom
- Maandelijks onze digitale nieuwsbrief
- Het recht om (voor de laagst mogelijke prijs) deel te nemen aan reizen, lessen, toertochten, clubavonden en alle verdere activiteiten die wij organiseren
- Op grond van uw lidmaatschap kunt u ook deelnemen aan reizen van aangesloten verenigingen
 Verenigingsblad SlaLom
Uw verenigingsblad SlaLom is geld waard!
Bewaar SlaLom goed, want u krijgt geen lidmaatschapskaart.
U kunt op vertoon van uw persoonlijke SlaLom (waar op de achterkant uw lid– en adresgegevens staan vermeld), gebruik maken van de speciale kortingen die een aantal van onze adverteerders aanbieden.