Historie

16-09-1976

Oprichting Kring Alkmaar e.o.

Kring Alkmaar werd opgericht als een afdeling van de NSkiV om in de regio wintersportactiviteiten te ontplooien voor leden van de NSkiV.
We moeten aan door de NSkiV gestelde voorwaarden voldoen en krijgen een financiële bijdrage voor de organisatie van kringactiviteiten en een bedrag (retributie) voor ieder lid van de NSKiV in onze regio.
Wintersportreizen, sneeuwfit en later ook rolskilessen en -tochten worden georganiseerd. Ook wordt een mededelingenblad gemaakt.
Alles gaat onder auspiciën van de NSkiV en hier moet ook verantwoording aan worden afgelegd.

16-09-1976

1988-1994

Wijziging organisatie sneeuwfit

Skikring Alkmaar zegt samenwerking met de Sneeuwfitleraren op omdat deze niet conform onze Statuten willen werken. De Sneeuwfitleraren gaan onder eigen vlag verder. Hiervoor in de plaats heeft Skikring Alkmaar voor haar leden overeenkomsten met sportscholen uit de regio afgesloten om zich voor te kunnen bereiden op de wintersport.

1988-1994

17-04-1996

Opheffing kringen NSkiV. Oprichting Noorderhollandse Ski Vereniging* Inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder Nr. 40637608

De NSkiV decentraliseert. Kringen worden opgeheven en moeten als zelfstandige verenigingen verder gaan met door de NSkiV gestelde voorwaarden. Alle hoofd- en gezinsleden van de NSkiV die tot de Kring Alkmaar E.O. hebben behoort worden aan ons toegewezen.
Hiervoor krijgt de vereniging een financiële bijdrage en een retributie voor ieder lid van de NSkiV uit onze regio. De activiteiten voor de vereniging, wintersportreizen, sneeuwfit, rolskilessen en -tochten en het maken van het mededelingenblad blijven hetzelfde. Doordat we nu een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid worden zijn hiervoor statuten opgesteld en aangenomen. Vanaf nu moeten we aan alle in de wet gestelde voorwaarden voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en het gestelde in de statuten voldoen. Verantwoording moet afgelegd worden aan de leden en aan de NSkiV om voor hun bijdragen in aanmerking te kunnen komen.

17-04-1996

29-11-2001

Naamswijziging in Skikring Alkmaar

De statuten van de NSkiV zijn op 1 januari 2001 gewijzigd. Onze statuten worden daarom ook aangepast. De vereniging wordt geheel zelfstandig, ook financieel. We blijven aangesloten bij de NSkiV en moeten nog wel aan een aantal voorwaarden van de NSkiV voldoen.
Hiervoor krijgen we als vereniging nog een bescheiden bijdrage. Skikring Alkmaar krijgt geen retributie meer van de NSkiV voor alle hoofd- en gezinsleden die tot de Noorderhollandse Ski Vereniging behoorden. Alleen voor de leden van de NSKiV, die lid geworden zijn van Skikring Alkmaar, wordt wel retributie ontvangen.

Noot: dit was een hele structuurwijziging, want vanaf nu moeten de leden van Skikring Alkmaar contributie gaan betalen!

29-11-2001

10-10-2002

Vaststelling Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld.

10-10-2002

22-12-2003

Logo Skikring Alkmaar

Inge Maddle ontwerpt het logo voor Skikring Alkmaar en wint daarmee de voor dat doel uitgeschreven prijsvraag.

22-12-2003

01-09-2004

Website Skikring Alkmaar

Onze eigen website skikringalkmaar.nl online.

01-09-2004

Niet bekend

Invoering Clublidmaatschap

Omdat niet alle leden van de verenigingen lid willen worden van de NSkiV. Is onder druk van de verenigingen het Club-lidmaatschap geïntroduceerd. Voor leden van Skikring Alkmaar die geen lid zijn van de NSkiV moeten we nu jaarlijks een bijdrage per Clublid betalen aan de NSkiV.

Niet bekend

25-10-2007

Wijziging huishoudelijk reglement.

Het aspirant-lidmaatschap wordt ingesteld ten gevolge hiervan is het Huishoudelijk Reglement aangepast.

25-10-2007

01-05-2010

Website Skikring Alkmaar vernieuwd

Ledenadministratie is in de website geïntegreerd en het boeken van reizen geautomatiseerd.

01-05-2010

01-08-2010

Wijziging clubblad

Het mededelingen blad wordt in Full Color uitgegeven onder de naam SlaLom. Het formaat wijzigt van A5 naar A4.

01-08-2010

08-12-2011

Wijziging huishoudelijk reglement

De vereniging wordt open gesteld voor donateurs ten gevolge hiervan is het Huishoudelijk Reglement aangepast.

08-12-2011

01-06-2015

Website Skikring Alkmaar vernieuwd

Website geschikt gemaakt voor smartphone en tablet.

01-06-2015

21-05-2016

40 jarig jubileum

Op 21 mei wordt het 40 jarig jubileum van de vereniging groots gevierd in het Taqatheater in Alkmaar met een borrel, presentatie, diner en theatervoorstelling.

21-05-2016

12-10-2017

Twee nieuwe ereleden

Tijdens de ALV worden Cees Burgersdijk en Ab Plugge benoemd tot erelid

12-10-2017

27-05-2019

Clubblad Slalom wordt Activiteiten programma

Het jaarlijks in augustus verschijnende 24 pagina’s tellende blad Slalom wordt vervangen door een eenvoudiger gedrukte flyer met ons Activiteiten programma.

27-05-2019

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Bent u op zoek naar meer informatie over Ski Kring Alkmaar of onze reizen? Neem dan contact met ons op.
Scroll naar boven