Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden Skikring Alkmaar 2023/2024​

1. Deelname aan reizen georganiseerd door Skikring Alkmaar is alleen mogelijk voor leden van deze vereniging. Ook leden van de verenigingen Zaanstreek/Waterland, Rijnlandse Skivereniging en Il Primo kunnen aan de reizen deelnemen. Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij zelfstandig aan deze reizen kunnen deelnemen, met uitzondering van minderjarige kinderen, waarvoor de ouders / begeleiders verantwoordelijk zijn. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de basis ski-technieken beheersen. Er wordt door de vereniging geen les gegeven.

2. Aanmelden voor een reis is mogelijk na publicatie op de website. Voor elke reis dient u zich apart aan te melden via www.skikringalkmaar.nl. De volgorde van aanmelding is bepalend voor deelname, met dien verstande dat leden van Skikring Alkmaar voorrang genieten boven leden van andere verenigingen. Indien aanmelden via website niet mogelijk is, kan men zich aanmelden bij de betreffende reisbegeleider van de reis.

3. Skikring Alkmaar behoudt zich het recht voor een aanmelding voor een reis te weigeren als hierdoor naar haar mening de reis niet volgens het verwachtingspatroon van de organisatie en of de overige deelnemers zou gaan verlopen.

4. Na de aanmelding (internet), waarbij u verklaart akkoord te gaan met de onderhavige reisvoorwaarden, stuurt de reizencommissie u, na acceptatie van uw aanmelding, een reisbevestiging per E-mail (of per post). Hierin staan de betalingsvoorwaarden. Indien de aanbetaling niet op de in de reisbevestiging genoemde datum is ontvangen, behoudt Skikring Alkmaar zich het recht voor de aanmelding te annuleren.

5. Uiterlijk 6 weken voor de vertrekdatum dient de totaal verschuldigde reissom te zijn voldaan. Bij niet nakomen van deze verplichting vervalt het recht op deelname aan de reis. Bij aanmelding voor een reis met een vertrekdatum binnen 8 weken dient het totaal verschuldigde bedrag direct na ontvangst van de reisbevestiging te worden overgemaakt.

6. Indien u, om welke reden dan ook, niet aan een reis kunt deelnemen wordt geen restitutie van door u betaalde bedragen gedaan. Reserveringen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Om die reden wordt u geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten.

7. Skikring Alkmaar behoudt zich het recht voor een reis niet door te laten gaan, wanneer hiertoe een dwingende reden bestaat. Als dwingende reden kan beschouwd worden: onvoldoende aanmeldingen voor de reis, politieke onrust, natuurrampen, stakingen, negatief reisadvies en andere vormen van overmacht.

Noot: Bij het niet doorgaan van de reis ten gevolge van onvoldoende aanmeldingen worden al uw betalingen teruggestort. In alle andere gevallen wordt geen restitutie verleend.

8. Deelnemers zijn er zelf voor verantwoordelijk dat zij bij vertrek en tijdens de reis in het bezit zijn van een geldig paspoort of ID-kaart (NIK). Bovendien zijn zij verplicht tenminste voor de duur van de reis een reis- en ongevallenverzekering met wintersport-(ski)risico af te sluiten. Het bestuur raadt sterk aan om ook een annuleringsverzekering en een aansprakelijkheids-verzekering te hebben afgesloten. Skiërs en snowboarders, die naar Italië gaan, zijn verplicht een Engelstalige versie van de AansprakelijkheidsVerzekeringParticulier (AVP) -polis altijd op de piste bij zich te hebben.  Bij het vertrek van de reis dient het u toegezonden calamiteitenformulier volledig ingevuld ingeleverd te worden bij de reisbegeleider.

9. Indien de reisbegeleiding en/of reiscoördinator heeft aangekondigd dat de skipassen collectief zullen worden aangeschaft, zijn de deelnemers (indien zij van een skipas gebruik zullen/willen maken) verplicht zich aan deze regel te houden.

10. Deelnemers aan een reis doen dit op eigen risico, Skikring Alkmaar aanvaardt geen aansprakelijkheid bij schade en/of calamiteiten tijdens het vervoer en/of het verblijf van de bij Skikring Alkmaar geboekte reis.

11. Skikring Alkmaar vraagt uw gegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, enz. Wij zijn verplicht om deze gegevens op de zorgvuldige wijze conform de Privacyverklaring te behandelen. Door deelname aan een reis verklaart u zich hiermee akkoord.

12. In verband met corona gelden er aangepaste regels voor de reis. Wij zijn uiteraard verplicht ons te houden aan de regels die de Nederlandse en buitenlandse overheden (indien van toepassing) stellen. Deze regels kunnen kort voor de reis en zelfs tijdens de reis veranderen. Raadpleeg de reisbegeleider voor de laatste stand van zaken.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Bent u op zoek naar meer informatie over Ski Kring Alkmaar of onze reizen? Neem dan contact met ons op.
Scroll naar boven