Skikring Alkmaar
Skikring Alkmaar is een vereniging die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 40637608. Het secretariaat is gevestigd Lindenlaan 9 1741 TS Schagen.
De disclaimer betreft deze website. De website is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er fouten in artikelen of de werking optreden. Wij zijn niet aansprakelijk als u daardoor schade lijdt. Wel stellen wij het op prijs als u tekortkomingen constateert, dat u dat aan ons meldt.
Auteursrechten. Alle informatie op deze website is van Skikring Alkmaar. Dit geldt ook voor vormgeving, huisstijl en logo's. Informatie van deze website mag alleen gekopiëerd worden voor privégebruik. Commercieel gebruik is zonder toestemming van Skikring Alkmaar niet toegestaan.
Websites van anderen. Op deze website staan verwijzingen naar andere websites. De inhoud van deze websites valt buiten onze verantwoordelijkheid.
Wijzigingen. We kunnen de regels in deze disclaimer wijzigen.