Algemene Ledenvergadering 17 december 2020

ALV

Vanwege de aangescherpte coronomaatreglen hebben wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die gepland was op 17 december moeten uitstellen tot na 19 januari 2021.

Deze vindt nu plaats op donderdag ………………….. en wel in het Zakenstation Stationsplein 99  1703WE  Heerhugowaard (zie kaartje hieronder).

U wordt verwelkomd met een heerlijk kopje koffie. Komt allen! De ruimte is voldoende om iedereen op de vereiste corona afstand te laten plaatsnemen. En uw mening over het reilen en zeilen van de vereniging wordt zeer op prijs gesteld. Voorzitter Henk gaat zijn best doen om deze vergadering binnen een sympathieke tijd af te ronden.

Let op: Aanmelden is noodzakelijk vóór……………………… (zie onderaan)

ALGEMENE LEDENVERGADERING

op donderdag …………………………, aanvang 20.00 uur.
Adres: Het Zakenstation, Stationsplein 99, 1703 WE Heerhugowaard.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter Henk Buis.
2. Vaststellen notulen van de ALV 17 oktober 2019. Leden kunnen de notulen inzien door in te loggen op onze website www.skikringalkmaar.nl
3. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag commissie reizen.
6. Jaarverslag commissie langlauf/wandelen.
7. Jaarverslag commissie PR.
8. Financieel verslag 2019/2020. *
9. Vaststellen begroting 2020/2021. *
10. Vaststellen contributies 2021/2022.
11. Verslag kascommissie. Gerhard Nijhuis en Janny Hoede (reservelid Coby Berkhout).
12. Benoeming nieuw (reserve) kascommissielid. Gerhard Nijhuis is aftredend.
13. Toelichting op het gewijzigde reizenprogramma 2020-2021 door Dicky Huyser.
14. Aanpassen artikel 3.1. van het Huishoudelijk Reglement:
het verhogen van de maximale leeftijd voor bestuursleden van 70 naar 75 jaar.
15. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: Henk Buis en Elly Teitsma. Tegenkandidaten kunnen door tenminste drie leden tot uiterlijk een week voor de vergaderdatum schriftelijk bij het secretariaat worden aangemeld.
16. Rondvraag
17. Sluiting Henk Buis, voorzitter Anna van Assema, secretaris
* De financiële stukken liggen vóór aanvang van de vergadering ter inzage, of kunnen worden opgevraagd per mail penningmeester@skikringalkmaar.nl

Wilt u deze gezellige avond bijwonen? Meld u dan even aan in verband met het maximale aantal personen in de beschikbare ruimte. Aanmelden kan via   pr@skikringalkmaar.nl

Algemene Ledenvergadering

Sportieve partners

foto's

Sponsors

Aangesloten bij

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Bent u op zoek naar meer informatie over Ski Kring Alkmaar of onze reizen? Neem dan contact met ons op.
Scroll naar top