Algemene Ledenvergadering 2019-2020

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019/2020

Aanvankelijk zou de ALV gehouden worden op 12 november 2020. Vanwege de coronamaatregelen moest
deze vergadering uitgesteld worden tot 17 december 2020. Ook deze vergadering kon niet doorgaan
vanwege de coronamaatregelen die opnieuw van kracht werden.
De voorkeur van het bestuur gaat uit naar het fysiek bijeenkomen voor de ALV, maar helaas is dat vanwege
de geldende maatregelen voorlopig niet mogelijk. Volgens de voorschriften kunnen we de ALV niet langer
uitstellen. We hebben een digitale vergadering overwogen en uitgetest, maar vanwege de te verwachten
rompslomp vinden we dat geen goed alternatief.
In plaats daarvan komen alle stukken (de agenda, de notulen en de bijlagen per agendapunt) op de website
te staan en kunnen leden die daar behoefte aan hebben vragen stellen en opmerkingen maken via het
CONTACT FORMULIER .

Agenda:
1. Opening door de voorzitter Henk Buis.
    Zie de bijlage bij agendapunt 1.

2. Vaststellen notulen van de ALV 17 oktober 2019.
    Zie de bijlage bij agendapunt 2.

3. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur. Geen ingekomen stukken.
    Zie voor mededelingen de bijlage bij agendapunt 1.

4. Jaarverslag secretaris.
    Zie de bijlage bij agendapunt 4.

5. Jaarverslag commissie reizen.
    Zie de bijlage bij agendapunt 5.

6. Jaarverslag commissie langlauf/wandelen.
    Zie de bijlage bij agendapunt 6.

7. Jaarverslag commissie PR.
    Zie de bijlage bij agendapunt 7.

8. a. Financieel verslag 2019/2020. *
    b. Vaststellen begroting 2020/2021. *
    c. Vaststellen contributies 2021/2022.
    Zie de bijlage bij agendapunt 8.

9. Verslag Kascommissie.
    Gerhard Nijhuis en Janny Hoede (reservelid Coby Berkhout).
    Zie de bijlage bij agendapunt 9.

10. Benoeming nieuw (reserve) Kascommissielid.
    Gerhard Nijhuis is aftredend. Janny Hoede (2e jaar) en Cobie Berkhout (1e jaar) vormen komend jaar de Kascommissie.
    Als er geen aanmeldingen komen van andere gegadigden, stelt Ary Ritskes zich beschikbaar als reservelid.

11. Toelichting op het gewijzigde reizenprogramma 2020-2021 door Dicky Huyser.
       Zie de bijlage bij agendapunt 11.

12. Aanpassen artikel 3.1. van het Huishoudelijk Reglement:
       Het verhogen van de maximale leeftijd voor bestuursleden van 70 naar 75 jaar.

13. Bestuursverkiezing:
       Aftredend en herkiesbaar: Henk Buis en Elly Teitsma.
       Tegenkandidaten kunnen door tenminste drie leden tot uiterlijk een week voor de vergaderdatum schriftelijk bij het
       secretariaat worden aangemeld.

14. Rondvraag

15. Sluiting
       Henk Buis, voorzitter
       Anna van Assema, secretaris

* De financiële stukken kunnen worden opgevraagd per mail penningmeester@skikringalkmaar.nl 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de agenda          

Bijlage bij agendapunt 1

Van uw voorzitter Henk Buis
Het was een bizar seizoen, direct na de maart reis naar Les Trois Vallées was het over, niet alleen in
Franrijk maar ook in Nederland en de rest van de wereld, een heuse pandemie.
Alle reizen werden afgelast, opeens was er een anderhalve meter samenleving later gevolgd door
een mondkapjesplicht, bezoekersregeling en zelfs een avondklok.
Alle wintersport reizen werden geannuleerd, geplande evenementen gingen niet door.
We hadden zieke leden en helaas ook overleden leden, het corona jaar is er een om snel te vergeten.
Ook op het ‘personele vlak’ gebeurde er het een en ander, Ab en Toos Plugge hadden te kennen
gegeven dat zij er mee wilden stoppen, zondermeer een grote aderlating voor onze vereniging en dit
stelde het bestuur voor grote problemen, uitdagingen noemt men dat in de politiek.
Gelukkig vonden we enkele leden die bereid waren om de ontstane ‘open plekken’ in te vullen.
John Korting is nu de nieuwe webmaster, Fred van Rooijen de reizen administrateur en Lenie
Huisman verzorgt nu de nieuwsbrieven, zij is tevens lid van de redactie.
Toch is er met de komst van de vaccins licht aan het einde van de tunnel.
Het nieuwe reizen programma staat inmiddels op de website, we kijken weer vooruit.

Terug naar de agenda          

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

Terug naar agenda          

Bijlage bij agendapunt 2

Notulen van de Algemene Ledenvergadering Skikring Alkmaar
Donderdag 17 oktober 2019, aanvang 19.30 uur in Café Honky Tonk te Schoorl.
Aanwezig Bestuur:
Henk Buis, Clementine Faes, Jaap Duin, Elly Teitsma, Thea Knijn en Dicky Huyser.
Aanwezig Leden: 35 leden, zie presentielijst.

1. Opening
Voorzitter Henk Buis opent de vergadering met een woord van welkom.

2. Vaststellen notulen van de ALV van 18 oktober 2018
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de secretaris.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Mededelingen Bestuur
Een bericht van verhindering is ontvangen van de heer Hans Hes.
De secretaris memoreert het overlijden van mevrouw Bep Kromhout. De secretaris vraagt om
een minuut stilte.

5. Jaarverslag van de secretaris, door Clementine Faes
Het verenigingsjaar loopt van 1 mei 2018 t/m 30 april 2019. Het bestuur wordt gevormd door
Henk Buis – voorzitter, Jaap Duin – penningmeester/ledenadministratie, Clementine Faes –
secretaris, Dicky Huyser – reizencoördinator, Thea Knijn – coördinator langlauf, Nordic Walking
en wandelen, Elly Teitsma – Reizen/PR. Aan de bestuursvergaderingen neemt tevens deel Ab
Plugge – webmaster, redactie Slalom en Nieuwsbrieven.
Het bestuur is in het verenigingsjaar 6x bijeen geweest.
Het gehele jaar stond in het teken van de website. Met name voorzitter en webmaster hebben
veel tijd besteed aan nieuwe programmatuur en programmeurs om de betrouwbaarheid en de
veiligheid van de website te verbeteren. De oude website is niet meer openbaar en wordt enkel
nog gebruikt voor de ledenadministratie en de reizenadministratie. Onze leden kunnen sinds
deze zomer inloggen op de vernieuwde website met hun persoonlijk emailadres en
wachtwoord. Deze nieuwe website wordt gebruikt als informatiekanaal voor (niet-)leden en
tevens voor het aanmelden van reizen.
Tijdens de ALV in oktober 2018 is afscheid genomen van Marcel Hoede, die vanaf 2011 als
reizencoördinator deel uitmaakte van het bestuur. Het afgelopen verenigingsjaar heeft Dicky
Huyser deze taak op zich genomen. De formele benoeming zal later in de vergadering van
vanavond worden voorgelegd aan de leden.

6. Jaarverslag Reizen seizoen 2018/2019, door Dicky Huyser
In totaal hebben 262 deelnemers geboekt voor de 9 reizen. Zoals ieder jaar was de reis naar
Arabba binnen de kortste keren volgeboekt, maar ook de aanmelding van de andere reizen
verliep prima.
Sölden van 20 t/m 28 oktober 2018 met 33 deelnemers en reis begeleider Jaap Duin. Vooraf
hadden 2 deelnemers de reis geannuleerd, één vanwege de slechte condities in Sölden
(weinig sneeuw) en één deelnemer vanwege fysieke omstandigheden. Hoewel de
sneeuwcondities niet goed waren, heeft een klein groepje op maandag en dinsdag op de
gletsjer geskied. De rest van de groep heeft zich vermaakt met andere activiteiten, zoals het
bezoeken van de Freizeit Arena (zwembad) en het wandelen van Tiefenbach naar Vent. Op
woensdag waren de liften gesloten als gevolg van zeer harde wind en heeft hele groep gebruik
gemaakt van het thermo zwembad in Langenfeld. Pluspunt: het begon die dag te sneeuwen.
Door de gevallen sneeuw kon er donderdag en vrijdag (en voor enkele liefhebbers ook
zaterdag) heerlijk geskied worden. Conclusie: geen goede ski omstandigheden maar de groep
heeft zich toch uitstekend vermaakt. Bovendien heeft niemand een blessure opgelopen.
Arabba van 18 t/m 27 januari met 43 deelnemers met als reisbegeleider Marcel Hoede. Na
een voorspoedige reis kwamen we om 11.00 uur aan in hotel Portavescovo, waar de koffie en
croissantjes klaar stonden. Na het uitdelen van de kamersleutels is een groot aantal
deelnemers ’s middags gaan skiën. De volgende ochtend is het indelen in groepjes perfect 2
verlopen en dankzij de voortreffelijke gidsen Henk Buis, Simon Splinter, Cees Burgersdijk, Tom
Stoop en Teun Bleijenberg heeft iedereen fijn kunnen skiën. Het weer was de hele week koud
en strakblauw, één dag in het midden van de week een heel klein beetje sneeuw en dunne
wolken en de laatste zaterdag was wat warmer. Geen blessures. De terugreis is perfect
verlopen. Enige minpuntje was dat de bus 3 uur te laat was door problemen bij de Brenner en
een file bij Brunek. Het was weer een heerlijke week, zonder ongelukken!
Marilleva van 1 t/m 10 februari met 34 deelnemers, waarvan 6 van skikring Waterland met
als reisbegeleider Jaap Duin. Vooraf één annulering vanwege fysieke omstandigheden.
Op tijd vertrokken uit Alkmaar. Ondanks de sneeuwval in Zuid-Duitsland en Oostenrijk verliep
alles vlot. Echter, eenmaal op de Brenner zat het hele verkeer vast. In Italië was één meter
sneeuw gevallen. De reis heeft uiteindelijk 28 uur geduurd. Aankomst in het hotel om 23.00 uur
in plaats van 11.00 uur! Gelukkig heeft het hotel er voor gezorgd, dat er ondanks het late
tijdstip nog gegeten kon worden. Het voordeel van zoveel sneeuw was natuurlijk dat het
fantastische ski omstandigheden opleverde. De week is verder gladjes verlopen. Van de groep
Waterland kreeg er een griep, waardoor die enkele dagen was uitgeschakeld. De terugreis is
verder probleemloos verlopen met dezelfde chauffeurs als op de heenreis, zodat we wat met
elkaar uit te wisselen hadden. Om circa 12.00 waren we in Alkmaar. Conclusie: Moeilijke
heenreis, fantastische ski omstandigheden en een uitstekend hotel.
Les Trois Vallées van 1 t/m 10 maart met 32 deelnemers en Céline Neefkes als
reisbegeleider.
De bus vertrok vlot uit Alkmaar en Duivendrecht. Er was echter maar één chauffeur die in
Luxemburg gewisseld zou worden. Bij de wissel liepen we een half uur vertraging op door een
luik en deur die niet meer dicht wilden. Na elke 4 uur moest de chauffeur verplicht een pauze
houden. Uiteindelijk arriveerden we om 14.00 uur bij hotel Savoy. Het duurde lang voordat alle
kamers klaar waren en iedereen zich kon opfrissen. Intussen had iedereen zijn weg gevonden
in het dorpje en skilockerverhuur. Het diner was heerlijk, vooral in aanblik van de door ons
meegebrachte tulpen. Het weer was wisselvallig, van stralend op zondag, tot regenachtig,
sneeuw en hele harde wind op maandag. De rest van de week wisselden regen, zon en
sneeuw zich af. Qua ongevallen viel het mee: een verdraaide knie van Trudy Oud, is er iemand
met de banaan afgevoerd (bleek gelukkig mee te vallen) en een zieke die uiteindelijk in het
ziekenhuis van Albertville terechtkwam met een acute luchtwegontsteking en zuurstoftekort in
het bloed. De hele week heeft zich gekenmerkt door grote gezelligheid, lekker eten en drinken
en wisselende weers- en ski omstandigheden. Al met al een mooie en gezellige reis.
See van 15 t/m 24 februari met 30 deelnemers en Aleid dLeeuw als reisbegeleider. Deze reis
kenmerkt zich door veel zon, heeel veel zon en blauwe luchten. Prachtige pistes en een
tevreden groep reizigers. Verder tijdens deze week wel veel zieken: Paul Veel kwam
ongelukkig ten val en kneusde een hand die in het gips moest, Cato Greive had het zwaar te
pakken van een lastige griep, heeft nauwelijks mee kunnen doen met de skilessen. Ook Bregje
Veen werd besmet met het griepvirus, minder heftig dan Cato maar zij heeft minder geskied
dan voorzien. Kyon Brink heeft ook een dagje rust gehouden en Saskia Dekkers had last van
bronchitis. Desondanks leek iedereen heel blij en tevree, met name de pubergroep heeft zich
supergoed met elkaar vermaakt, zowel op de piste als in de lokale kroeg, de Heksenkessel.
Zowel de heen- als terugreis is vlot verlopen.
Obergurgl van 30 maart t/m 6 april is het toetje op de slagroom met 11 deelnemers onder
leiding van Cees Burgersdijk. Geheel volgens verwachting was er overal goede sneeuw in
Ober- en Hochgurgl. Gezellige groep van als de laatste jaren meestal 10-11 deelnemers in een
steeds verder verbeterend hotel met binnen en buiten zwemmen, 3 sauna’s enz. Nu ook met
een prachtige wijn collectie waarmee de zoon des huizes (net gediplomeerd Meister
Sommelier) proeverijen en uitgebreide toelichting organiseert. Geen blessures ter plaatse, al
had Angelina vlak voor de reis helaas met de fiets haar sleutelbeen gebroken, zodat zij op
ander vermaak dan skiën was aangewezen. Heel sportief dat zij toch nog meeging! Uiteindelijk
moest trouwens de hele groep het hebben van de nodige alternatieven : er viel op 1 dag
zolang en hard sneeuw dat skiën onmogelijk was, de volgende dag lag er zoveel dat de
machines het maar ten dele aankonden, dus de liften wederom buiten bedrijf waren. Geluk dat
de skipas ook in Sölden werkte, de James Bond Experience bereikt met een gondel in een
hevige sneeuwstorm was hoog op de berg in een futuristisch gebouw toch een bijzondere
ervaring!! En dan was er ook nog het geoutilleerde motormuseum in Hochgurgl. Dit soort
extreme sneeuwval blijft vooralsnog uitzonderlijk, statistisch mogen we komende 2020 reis
goede sneeuw en vooral zon verwachten.3
Bussen
De problemen, die tijdens de reizen zijn ondervonden met de bussen, zijn in een gesprek met
Toos Plugge, Mariëtte Peereboom en mijzelf geëvalueerd. Dit varieerde van extra chauffeurs in
de bus tijdens de reis naar Arabba, waardoor mensen op de achterbank moesten plaatsnemen
tot niet acceptabel gedrag van de chauffeur bij de bijblijfbus.
Toegezegd is deze problemen in het vervolg te voorkomen.
Reizencommissie
Is een aantal keren bijeen geweest om de voortgang van de reizen en aanmeldingen te
bespreken. Heeft ook gezocht naar nieuwe bestemmingen, o.a. Fiss. Verder is Céline Neefkes
druk bezig met het zoeken naar nieuwe presentjes om uit te reiken tijdens de reizen.

7. Jaarverslag commissie Langlauf en Wandelen, door Thea Knijn.
15 sept. – 22 sept 2018. Wandelreis Gerolstein in de Eifel, Duitsland
Een nieuwe locatie en omgeving. De groep bestaat uit 30 personen. De busreis is overdag, wat
heel prettig wordt ervaren. Het Seehotel am Stausee zorgt goed voor de inwendige mens. De
Wellness wordt verbouwd, maar er is een groot zwembad waar veel gebruik van wordt
gemaakt. We wandelen in twee groepen en doordat we de bus bij ons hadden, zijn we op
diversen plekken in de omgeving geweest en konden we afwisselende wandelingen verzorgen.
Dit jaar was het opvallend warm en zonnig.
25 januari t/m 3 februari 2019. Langlauf en Wandelreis Toblach in Italie
Deze groep bestond uit 35 personen, waaronder 10 wandelaars. Dit keer in hotel Dolomieten
en voor twee deelnemers pension Emma. Het is een gezellig hotel, vriendelijk en dienstbaar
personeel. Verzorgde kamers, goed ontbijt en een heerlijke diners. De langlaufers splitsen zich
om op eigen niveau te langlaufen. Ook de wandelaars vertrokken iedere dag in twee groepjes.
Iedereen heeft het naar zijn zin gehad en de week verliep uitstekend.
2 maart t/m 9 maart 2019 Langlaufreis naar Venabu in Noorwegen
Dit jaar bestond de groep uit 13 personen. De reis verliep volgens schema. De sneeuwconditie
was minder als andere jaren. Ondanks dat werden de loipes gespoord en kon er goed worden
gelanglauft. Zoals gebruikelijk waren de ontbijt- en dinerbuffetten weer rijkelijk verzorgd en voor
iedereen was er voldoende keus. Kortom het was een geslaagde week voor iedereen.
De wandelactiviteiten zijn in september 2018 begonnen op de dinsdagmiddag in Schoorl van
14.00 uur tot 15.30 uur. Gemiddeld lopen er 10 tot 12 mensen mee.
In oktober 2018 zijn er een aantal langlaufers les gaan nemen in Snowplanet in Velsen onder
de leiding van Kostadin. Dit is een groot succes en goede voorbereiding op de langlauf reizen.
Ook de jaarlijkse boswerkdag heeft in september plaats gehad in de Schoorlse duinen.

8. Jaarverslag commissie PR, door Elly Teitsma
Henk meldt een vacature bij de commissie PR en roept kandidaten op om Elly te assisteren
met het organiseren van feesten en excursies.
1 september 2018: Uit & Zo, Heiloo.
We hadden een prima plaats en goed weer. Onze vereniging werd gepromoot door Marcel
Hoede, Jan Knijn, Lenie Huisman en mijzelf.
2 september 2018: Seizoenopening SnowPlanet, Spaarnwoude
Na koffie en thee werd er gewandeld (4 km.) of geskied of gelanglauft (21 om 5). Daarna werd
op een zon overgoten terras lekker bijgepraat onder het genot van een drankje. Het totaal
aantal deelnemers was 63 personen.
29 september 2018: Vond de jaarlijkse duinwerkdag plaats onder begeleiding van Charlotte
Vlaar en boswachter Frans.
6 en 7 oktober: Was de opening van het winterseizoen bij SnowPlanet in Spaarnwoude. Ab en
Toos Plugge, Céline Neefkes en Dirk Zonneveld hebben daar onze vereniging proberen te
promoten. We hadden een prima plek in de hal en hebben redelijk wat aanloop gehad. Er zijn
een 5 tal emailadressen genoteerd na wat gezellige en goede gesprekken. Hoewel de aanloop
beter was dan vorig jaar (vanwege de betere plek) draait tijdens het openingsweekend toch
alles om de kinderen. De meeste mensen die wij spraken waren ouders, die voor hún ouders
een wintersportbestemming zochten. Het is dan ook de vraag of wij hier volgend jaar weer aan
deelnemen.4
Weekend 17-18 november 2018: Pauw wintersportbeurs. Het weekend van de beurs was
weer een groot succes. Er zijn veel goede contacten geweest. Op- en afbouwen deden Ab en
Toos en de bezetting werd door Marcel Hoede, Henk Buis, Charlotte Vlaar, Dirk Zonneveld,
Celine Neefkes en Hanneke Raaijman ingevuld. (ik was ziek)
23 november 2018: Clubavond in Honky Tonk en het kiezen van de 3 mooiste/beste foto’s.
Van de 37 ingezonden foto’s werden er 25 genomineerden vertoont en daarna de 1e, 2e en 3e
prijs van resp. 100, 60 en 30 euro bekend gemaakt. Het was weer een gezellige avond.
5 januari 2019: Vond onze jaarlijkse Nieuwjaarswandeling in de Schoorlse Duinen plaats met
aansluitend de Nieuwjaarsreceptie bij Honky Tonk in Schoorl. In totaal waren er ongeveer 45
wandelaars. Een groot aantal deelnemers heeft ook van het prima buffet genoten.
13 april 2019: Was de Seizoensluiting. Er werd een bezoek gebracht aan de paprika kwekerij
Barendse-DC op Agriport in Middenmeer. Na ontvangst met koffie en petitfour kregen we een
rondleiding met uitleg en bezoek aan de Aard-warmtecentrale. Het was zeer interessant
Helaas konden we de tomatenkassen niet in i.v.m. een landelijke ziekte, waarvoor zij hun
gewassen wilden beschermen. Dat was jammer, maar logisch, overmacht dus. Daarna reden
we met eigen auto’s naar Restaurant De Rijd in Nieuwe Niedorp waar we hartelijk werden
ontvangen en genoten van een uitstekend diner met koffie en lekkernijen ter afsluiting. Het was
een zeer geslaagd uitje!

9. Financieel Verslag 2018-2019 van de penningmeester, door Jaap Duin
Het resultaat over het boekjaar 2018/2019 is uitgekomen op negatief € 8.160, tegenover een
begroting van negatief € 8.700. Een positief verschil derhalve van € 540.
Ten opzichte van de begroting waren de overige uitgaven reizen (excl. kosten hotels en
vervoer) € 2.300 positief. Negatief ten opzichte van de begroting waren vooral de uitgaven voor
het clubblad (- € 1.019) en kosten voor de website (- € 1.210).
Wij hebben afscheid genomen van het clubblad, echter het contract met de drukker loopt nog
een jaar door, waardoor wij extra kosten moeten maken.
De website is met veel inspanning (voor een deel) vervangen) waardoor de kosten hoger
uitgekomen zijn.
Bij de reizen was de krokusreis naar See de belangrijkste negatieve uitschieter. Dit is een
bewuste keuze om ook jeugd aan onze vereniging te binden.
Opvallend was de lage opbrengst uit annuleringen. In het afgesloten seizoen was de opbrengst
€ 2.170 tegenover € 9.583 in het seizoen 2017/2018.
Het eigen vermogen van de vereniging bedraagt per 30 april 2019 € 45.444. Het bestuur streeft
ernaar dit vermogen verder af te bouwen.
Wij zien de afgelopen jaren een gestage daling van het aantal leden. Voor het aantal leden
nemen wij de leden die ook bij NSki bekend zijn. Dit betekent dat aspirantleden, donateurs en
kinderen niet in dit aantal zitten. Per 1 januari 2019 bedroeg het aantal leden 370. Op 1 januari
2017 was dit aantal 403.
Ary Ritskes vraagt naar de overname van busonderneming Peereboom. Dicky meldt dat
vooralsnog geen wijzigingen plaatsvinden. Gebo heeft het pand voor 10 jaar gehuurd en het
komende jaar blijft de naam Peereboom gehandhaafd.

10. Vaststellen begroting 2019-2020
De begroting over het boekjaar 2019/2020 komt uit op negatief € 7.100. De belangrijkste reden
van dit negatieve resultaat komt voort uit de wens om het eigen vermogen te verlagen.
Besloten is de ledenkorting bij het boeken van een reis te handhaven op € 25 voor iedere reis
waar een lid in het seizoen 2019/2020 aan zal deelnemen. Bij reizen met te weinig deelnemers
kan besloten worden deze korting niet aan de deelnemers te verstrekken maar aan te wenden
voor het door laten gaan van de reis. Voor het seizoen 2019/2020 betreft dit de reizen Solden,
Fiss, Toblach en See.
De opbrengst van annuleringen is wederom op € 3.000 gezet. De hoogte van deze opbrengst
kunnen wij nauwelijks beïnvloeden.
De website en de daaraan gekoppelde ledenadministratie zal in lopende seizoen verder
aangepast worden. Omdat wij deze kosten over meerdere jaren verdelen is een voorzichtig
bedrag ad. € 1.500 opgenomen.
Ary Ritskes denkt meer 40- en 50-jarigen aan te kunnen trekken, als de Skikring deze
leeftijdsgroep meer korting geeft, met de achterliggende gedachte dat de Skikring vergrijst.
Het bestuur neemt het voorstel in beraad.5

11. Vaststellen contributies 2020 – 2021
Voorgesteld wordt de contributie voor het seizoen 2020/2021 ongewijzigd te laten.
Dit betekent dat de contributie voor het hoofdlid € 9 en een gezinslid € 5 bedraagt. Voor
clubleden komt daar € 9 bij voor de afdracht naar de Nederlandse Skivereniging.
Per adres wordt maximaal voor twee personen contributie geïnd.
Voor automatische afschrijving wordt een korting gegeven van € 2 per adres.

12. Verslag kascommissie
Mede namens Gerhard Nijhuis meldt Albert Dekker de onderliggende stukken van de financiële
verantwoording ter inzage te hebben gezien, waarbij op alle vragen duidelijk en afdoende door
de penningmeester is geantwoord. De penningmeester wordt gecomplimenteerd voor de
verrichte werkzaamheden. De kascommissie stelt aan de algemene ledenvergadering voor om
de penningmeester en het bestuur te dechargeren. De vergadering stemt hiermee in.

13. Benoeming nieuw (reserve) kascommissielid
Onder dankzegging treedt Albert Dekker af als kascommissielid.
Gerhard Nijhuis (2de jaar) en Jannie Hoede (1ste jaar) vormen komend jaar de kascommissie.
Als reserve lid meldt Cobie Berkhout zich aan.

14. Presentatie reizenprogramma 2019 – 2020, door Dicky Huyser
De wandelreis naar Gerolstein heeft reeds plaats gevonden van 15 t/m 22 september, onder
leiding van Jan Knijn met 30 deelnemers.
De herfst alpine/wandel reis vertrekt met hopelijk 26 leden richting Sölden, onder leiding van
Jaap Duin en vindt plaats van 19 – 27 oktober 2019.
Van 3 – 12 januari 2020 staat de nieuwe bestemming Fiss op het programma met op dit
moment 21 deelnemers.
Arabba, van 17 – 26 januari is met 46 deelnemers volgeboekt.
Voor de langlauf/wandelreis naar Toblach van 17 – 26 januari gaat reisbegeleider Jan Knijn
met zeker 26 deelnemers op pad.
Voor de krokusvakantie van 14 – 23 februari zijn nog plaatsen beschikbaar.
Ook voor Brides les Bains van 6 – 15 maart zijn nog plaatsen beschikbaar.
Charlotte Vlaar begeleidt de langlaufers naar Noorwegen van 29 februari – 7 maart. Er hebben
zich al 16 leden aangemeld.
Op 28 maart trekt Cees Burgersdijk weer richting Obergurgl.
Anna van Assema meent dat de reis Fiss in verhouding duur is, met als gevolg overboeking
voor Arabba. Het bestuur geeft aan dat voor Brides nog plaatsen beschikbaar zijn. Het bestuur
erkent ook dat niet goed is ingeschat dat er voor Fiss weinig belangstelling is. Over het
algemeen zijn nieuwe bestemmingen populair. De reizencommissie beraadt zich voor volgend
jaar op een 2de reis naar Italië in een gunstige periode.

15. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar is Jaap Duin, die met algemene goedkeuring wordt herkozen.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming met terugwerkende kracht van Dicky Huyser
als bestuurslid reizencoördinator.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel om Anna van Assema te benoemen tot
secretaris.
Vervolgens neemt de voorzitter afscheid van Clementine en overhandigt haar een waardebon
en een boeket.

16. Rondvraag
Charlotte Vlaar deelt mee dat de wandelgroep in Schoorl 16-22 personen telt.
Alie Kwantes vraagt hoe mensen zonder PC, cq mailadres, op de hoogte worden gehouden
van het reilen en zeilen van de Skikring. Het bestuur vraagt om naam/adres door te geven,
zodat de nieuwsbrief via de post wordt verstuurd.
Bob Keller meent dat de reis Sölden een risico-reis is door te weinig deelnemers en slechte
weersomstandigheden. Jaap stelt dat in alle jaren slechts 2x de omstandigheden slecht waren. 6
Ton Duin vraagt of degenen, die niet mee kunnen naar Arabba, volgend jaar voorrang kunnen
krijgen bij de boeking. Dicky legt uit welke criteria de reizencommissie hanteert. Het verzoek
van Ton wordt in de reizencommissie onderzocht.
Cobie Berkhout en Alie Kwantes vragen waarom elk lid zich apart moet opgeven. Het bestuur
legt uit dat dit een gevolg is van het nieuwe boekingssysteem. Overigens kan bij de
preferenties de kamergenoot worden opgegeven.
Onder dankzegging voor de inbreng van alle aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering en
nodigt iedereen uit om onder het genot van een drankje nog even na te praten.

Henk Buis, voorzitter
Clementine Faes, secretaris

Terug naar agenda           

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

,

Terug naar de agenda           

Bijlage bij agendapunt 4

Jaarverslag van de secretaris, door Anna van Assema.
Het verenigingsjaar loopt van 1 mei 2019 t/m 30 april 2020.
Het bestuur wordt gevormd door:
Henk Buis – voorzitter
Jaap Duin – penningmeester en ledenadministratie
Anna van Assema – secretaris
Thea Knijn – coördinator langlauf / wandelen en lid van de PR-commissie
Dicky Huyser – reizencoördinator
Elly Teitsma – coördinator PR en lid van de commissie reizen
*Aan de bestuursvergaderingen neemt tevens deel: Ab Plugge – webmaster en Nieuwsbrieven.
*Tijdens de vorige ALV in oktober 2019 is afscheid genomen van Clementine Faes, die vanaf 2014 als
secretaris deel uitmaakte van het bestuur. Haar taak is overgenomen door ondergetekende.
Het bestuur heeft in het verenigingsjaar 7x vergaderd.
In 2019 is de Slalom voor het laatst verschenen en zijn we volledig overgestapt op digitale
Nieuwsbrieven. Wel wordt er jaarlijks nog een flyer gemaakt die uitgedeeld kan worden tijdens
evenementen of door leden aan geïnteresseerden in hun omgeving.
Aan het reizenprogramma 2019/2020 werd een nieuwe activiteit toegevoegd, namelijk de
Fietsvakantie in eigen land.
De website (m.n. de koppeling tussen de ledenadministratie en de boekingssite) is nog steeds een
punt van aandacht. Een offerte die in eerste instantie veelbelovend was, viel tegen en covid-19
gooide roet in het eten omdat geplande testbijeenkomsten telkens uitgesteld moesten worden.
Er is een start gemaakt met het bedenken van ideeën om nieuwe (wat jongere) leden aan te trekken
en zo onze Skikring toekomstbestendig te maken. We gaan zeker door met het verder uitwerken van
deze ideeën, maar omdat we dit seizoen een sterk gewijzigd reizenprogramma hebben, staat dit
voorlopig even op een laag pitje.
Verder heeft het bestuur zich noodgedwongen bezig moeten houden met de diverse reisperikelen
die samenhingen met covid-19. Afspraken met de busmaatschappij en met de hotels moesten vanuit
het verenigingsbelang eerst worden aangescherpt en later helaas worden afgezegd.
De volgende leden zijn het afgelopen jaar helaas overleden:
Anneke Orij-Visser is overleden in november 2019.
Hans Fruithof is overleden in februari 2020.
Martin Nooy is overleden in maart 2020.
Jan in ’t Veld is overleden in september 2020.
In de volgende Algemene Ledenvergadering zal verzocht worden om een minuut stilte te houden om
deze leden te herdenken.

Terug naar de agenda          

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

Terug naar de agenda          

Bijlage bij agendapunt 5

Evaluatie reizen 2019-2020
Totaal deelnemers aan de reizen: 234

Wandelreis Gerolstein 15 t/m 22 september 2019
Aantal deelnemers: 31
Verslag door Thea

Herfstreis Sölden 19 t/m 27 oktober 2019
Aantal deelnemers: 28
Deze reis kon doorgaan door af te zien van ledenkorting. Een goede week, geen blessures!
Wat wrevel met de chauffeur t.a.v. muziek tijdens het rijden in de nacht, zowel op de heenals terugreis, en bij het beladen van de bagage.

Fiss 3 t/m 12 januari 2020
Aantal deelnemers: 21
Een nieuwe bestemming. Jammer dat het aantal inschrijvingen achterbleef. We hebben toch
besloten om de reis te laten doorgaan. Het hotel was prima en voorzien van een mooie
welness-ruimte en sauna. Een skigebied met veel moderne snelle liften met ca. 150 km
pistes, wat ruim voldoende is voor één week skiplezier. Gevarieerde pistes, mooi breed, van
lekker cruisen tot zwarter zwartst.
De hele week fantastisch weer.

Arabba 17 t/m 26 januari 2020
Aantal deelnemers: 45
Na een voorspoedige reis rond 12.00 uur gearriveerd in Arabba en konden de
fanatiekelingen ’s middags al skiën. We hebben 4 nieuwe leden kunnen verwelkomen.
Deze week wel enkele blessures van gekneusde ribben, skiduim, pijnlijke knie tot
gescheurde kuitspier, maar niet zo ernstig dat men naar het ziekenhuis moest.
De hele week stralend weer en super sneeuw.

Toblach 17 t/m 26 januari 2020
Aantal deelnemers: 25
Verslag door Thea

See 14 t/m 23 februari 2020
Aantal deelnemers: 32
Goede week qua weer en sfeer. De alleenstaande oma’s werden goed door overige
volwassenen opgevangen. De kinderen hebben zich uitstekend met elkaar vermaakt.
Helaas één uitvaller op maandag, die met een gebroken schaambeen met de ambulance
naar Nederland is vervoerd.

Les Trois Vallées 6 t/m 15 maart
Aantal deelnemers: 36
Na aankomst hebben de meesten een locker gehuurd. Op maandag was het slecht weer,
sneeuw en zodanig mistig dat een van de groepen iemand kwijt geraakt was. Deze persoon
is uiteindelijk met de taxi terug gekomen, omdat de liften gesloten waren.
Minder goed verliep het voor Riet van Blerk die een stabiele bekkenfractuur opliep en in het
ziekenhuis belandde. Is per ambulance naar Nederland gerepatrieerd.
Overige blessures waren een dijbeen, gekneusde ribben, verzwikte enkel,
gezichtsbeschadigingen. Na een val op dag 7 scheurde Guus la Chapelle een pees in zijn
knie.
Vanwege verontrustende berichten over het coronavirus kwam het verzoek van 2
deelnemers om eerder te vertrekken. Na overleg met de bestuursleden is besloten om dit
niet doen. Op de terugreis hebben we geen ontbijtstop gehouden en is de verplichte pauze
bij een benzinepompstation gehouden.
Om 11.00 uur arriveerde de bus in Alkmaar, om 18.00 uur Nederland in lock down!

Venabu 29 februari t/m 7 maart 2020
Aantal deelnemers: 16
Een goed verlopen vlucht naar Oslo. Deze keer konden we 4 nieuwe deelnemers
verwelkomen. Hoewel in Venabu een dik pak sneeuw lag, was het weer de eerste dagen
grauw en mistig met een harde wind, maar vanaf donderdag stralend met goed gespoorde
loipes. Het hotel weer prima van eten en drinken. De groep splitste zich in kleine groepjes
zodat iedereen op hetzelfde niveau kon langlaufen. Een geslaagde week met tevreden en
blije mensen.
Obergurgl april
Aantal deelnemers: 0 Documenten-Skikring-Bestuur/Reizencommissie
Reis is geannuleerd vanwege corona.
Bussen Peereboom
Met Peereboom zijn de problemen geëvalueerd.
Zo was tijdens de reis naar Arabba de hoge temperatuur achterin en in het midden van de
bus niet te regelen. Dit defect is in Nederland gerepareerd, maar tijdens het ophalen weer
kapot gegaan.
Stoelafstand was volgens Peerboom conform de richtlijnen voor Royal Class. Voortaan
vooraf door ons te controleren evenals rugleuningen, etc.
Praten en muziek ’s nachts door de chauffeur ter sprake gebracht evenals een betere
communicatie.
In het vervolg standaard skibakken op de bus.
Opstapplaats bij Maarssen was doorgegeven aan Peereboom, maar bij chauffeurs niet
bekend.
Over het algemeen waren het prima chauffeurs, die ons veilig naar onze bestemmingen
hebben gebracht.

Terug naar agenda          

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Terug naar de agenda           

Bijlage bij agendapunt 6

Jaarverslag commissie Langlauf en Wandelen
De eerste reis in het reisprogramma 2019 – 2020 is de wandelreis
15 sept. – 22 sept 2019. Wandelreis Gerolstein in de Eifel, Duitsland
De locatie was voor het 2e jaar, het Seehotel am Stausee in Gerolstein. Prima
verzorging van eten en drinken. De Wellness is verbouwd en erg luxe geworden.
Er zijn verschillende relaxruimtes waar veel gebruik van werd gemaakt. De groep
bestond uit 30 personen. De busreis was overdag, wat als heel prettig werd
ervaren. Zoals altijd wandelden we in twee groepen en doordat we de bus bij ons
hadden, hebben we andere wandelingen gemaakt als het vorige jaar. Jenne was
onze sportieve chauffeur, die af en toe mee wandelde. Dit jaar was het zonnig en
een goede temperatuur voor het wandelen. Het was een topweek.
17 januari t/m 25 januari 2020. Langlauf en Wandelreis Toblach in Italie
Deze groep bestond uit 25 personen. Dit jaar waren er geen wandelaars mee.
Alle deelnemers zaten in het hotel Dolomiten. Het is een gezellig hotel,
vriendelijk en dienstbaar personeel. Verzorgde kamers, goed ontbijt en heerlijke
diners. Het diner is verbeterd ten opzicht van vorig jaar, er bleek een andere
kok te zijn. De langlaufers splitsten zich om op eigen niveau te langlaufen.
Helaas moesten twee deelnemers op woensdag naar huis i.v.m. het plotselinge
overlijden van een zus. Iedereen heeft het verder naar zijn zin gehad en de
week verliep uitstekend.
29 februari t/m 7 maart 2020 Langlaufreis naar Venabu in Noorwegen
Na de nodige voorbereiding, vertrokken er 16 personen naar Venabu. Tot en met
woensdag bleef het weer grauw, mistig met een harde wind en lichte sneeuwval.
Het buitengebied was daardoor niet gespoord. Vanaf donderdag was het stralend
weer en konden alle routes afgelegd worden. Zoals gebruikelijk waren de ontbijten dinerbuffetten weer rijkelijk verzorgd en voor iedereen was er voldoende
keus. Kortom het was een geslaagde week met blije en tevreden mensen. Op
Schiphol ging ieder zijn eigen weg naar huis, net voor de lockdown terug in
Nederland.
De wandelactiviteiten zijn in september 2019 begonnen op de dinsdagmiddag in
Schoorl van 14.00 uur tot 15.30 uur. Gemiddeld liepen er 15 mensen mee. In
maart 2020 is het verder gestopt i.v.m. de corona maatregels.In oktober 2019 zijn er een aantal langlaufers les gaan nemen in Snowplanet in
Velsen onder de leiding van Kostadin. Dit is een groot succes en goede
voorbereiding op de langlauf reizen.
Ook de jaarlijkse boswerkdag heeft in september plaats gehad in de Schoorlse
duinen. Dat jaar was het de 10e keer.

Thea Knijn
Langlauf en Wandelen Coördinator
November 2020

Terug naar agenda          

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Terug naar de agenda          

Bijlage bij agendapunt 7

Jaarverslag van de PR commissie vanaf 30 april 2019 t/m 2 mei 2020

Za. 7 september 2019
Uit & Zo, Heiloo. Het weer was redelijk. Naast buien ook zon. Er zijn weer veel
bekenden, maar ook onbekenden bij onze kraam geweest en uiteindelijk was het
weer een geslaagde dag en evenement.

Vrij. 4 oktober 2019
Was de 1ste skiclinic in Snowplanet in Spaarndam. Iedere week tot 1 maart kan
iedereen hier 1 ½ u. skiën met 1 uur les. Het aantal deelnemers was per week heel
verschillend, maar over het algemeen bestond de groep vaak uit 8-10 skiërs. Ook
werd er om de week langlauf les gegeven door Kostadin van Zaanstreek Waterland.
Een groot succes!

Za. 5 oktober 2019
Jaarlijkse boswerkdag in Groet, o.l.v. Charlotte Vlaar en boswachter Frans. Het was
prima weer. Er zijn die dag 13 mensen actief bezig geweest. Bovendien was het een
jubileum van 10 jaar boswerkdag door de Skikring. Frans kreeg een prachtige
oorkonde uitgereikt en alle deelnemers kregen een speciale sleutelhanger waarmee
ze erg verrast waren. Charlotte had nog een lekkernij verzorgd namens de Skikring.

Za./Zo. 16 en 17 november 2019
Pauw Wintersportbeurs is altijd heel gezellig en qua belangstelling geslaagd en blijft
een investering in toekomstige nieuwe leden. Dit keer heeft het ons zelfs één
nieuwe sponsor opgeleverd n.l. Skirun uit Heerhugowaard, eigenaar de heer Piet
Bohne.

Do. 21 november 2019
Clubavond en fotoverkiezing in Johannes Hof te Castricum was zeer geslaagd en
werd door 30 personen bezocht. Ab heeft de winnaars een brief met oorkonde
gestuurd.

Za. 4 januari 2020
Nieuwjaarswandeling en receptie vanuit en in Huize Glory te Bergen aan Zee.
Deelnemers: wandeling 43 en diner 46 personen
Helaas is het bij Huize Glory, tijdens het diner wat chaotisch verlopen.
Verder was het weer heel gezellig!

Za. 2 mei 2020
Helaas is de seizoensluiting bij Vlindorado en De Boereplaats gecanceld vanwege Corona. (1 ste golf)
Inmiddels weten we dat geheel 2020 in het teken stond van de pandemie Covid19 of te wel Corona.

Heiloo, ET/1 april 2020

Terug naar agenda          

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Terug naar de agenda        

Bijlage bij agendapunt 8

Financiële verantwoording 2019-2020

Het resultaat over het boekjaar 2019/2020 is uitgekomen op negatief € 8.306, tegenover een
begroting van negatief € 7.100. Een negatief verschil derhalve van € 1.206.

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting waren de volgende posten:
     • De opbrengst van de reizen bleef € 2.311 achter op de begroting ondanks dat bij
       diverse reizen de ledenkorting niet aan de reizigers is doorgegeven, maar ten gunste
       van de reis is geboekt. De grootste negatieve uitschieters waren Fiss en See.
       De reis naar Fiss was geen succes en zal niet gecontinueerd worden. Het nadeel van
       de reis naar See wordt geaccepteerd omdat wij zo een binding houden met de jeugd.
     • De website heeft een nadeel ten opzichte van de begroting opgeleverd van € 1.203.
       Ondanks dat de website nu goed werkt, blijft een zorgpunt het administratieve deel
       dat aan de website hangt. De software waar dit op draait, wordt niet meer ondersteunt,
       waarmee het gevaar aanwezig is dat dit systeem buiten gebruik raakt.
     • We zien de opbrengsten uit reclame langzaam maar zeker teruglopen, mede omdat het
       clubblad is opgeheven. Afwijking ten opzichte van de begroting was – € 637.
     • Positief was de post seizoenafsluiting voor een bedrag van € 1.282 vanwege het
       afgelasten van de seizoensafsluiting 2019/2020.
     • Het vermogen van de vereniging bedraagt € 37.137 per 30 april 2020.
     • Het ledenaantal zoals dat afgestemd is met NSki-vereniging is nog steeds dalende. Op
       1 januari 2019 bedroeg het aantal leden 339. Op 31 oktober 2020 was dit aantal 324.
       In dit aantal zijn niet begrepen de aspirantleden van de seizoenen 2019/20 en
       2020/2021, de donateurs en de kinderen van de leden.

Begroting 2020-2021
De begroting over het boekjaar 2020/2021 heeft een heel ander karakter ten opzichte van
vorige jaren.
Van de reizen zijn nu alleen de fietsvakanties in juni en oktober 2020 overgebleven. De
resultaten op de reizen en de annuleringskosten zullen aanzienlijk lager uitkomen dan de
afgelopen jaren. Daar staat tegenover dat er dit jaar geen ledenkortingen worden opgenomen,
omdat de wandel- en skireizen zijn geannuleerd.
De begroting laat nu een nadeel zien van € 1.850. Dit past geheel in het beleid om het
vermogen van de vereniging te verminderen.
Het resultaat over het seizoen 2020/2021 kan positiever uitvallen als de coronacrisis blijft
voortduren en wij geen ledenbijeenkomsten kunnen organiseren.

Contributie 2020-2021
Voorgesteld wordt de contributie voor het seizoen 2020/2021 ongewijzigd te laten.
Dit betekent dat de contributie voor het hoofdlid € 9 en een gezinslid € 5 bedraagt. Voor
clubleden komt daar € 9 bij voor de afdracht naar de Nederlandse Skivereniging.
Per adres wordt maximaal voor twee personen contributie geïnd.
Voor automatische afschrijving wordt een korting gegeven van € 2 per adres.

Terug naar agenda         

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Terug naar de agenda         

Bijlage bij agendapunt 9

Bijlage bij agendapunt 9. Verslag Kascommissie ALV 2019-2020 (klik op de link)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Terug naar de agenda          

Bijlage bij agendapunt 11

Toelichting op de gewijzigde reizen
Zoals we allemaal hebben kunnen ervaren, heeft COVID-19 sinds vorig jaar ons dagelijks leven
behoorlijk overhoop gehaald. Dit geldt zeker ook voor ons reizenprogramma 2020-2021.
Onze laatste reis was die naar Les Trois Vallées in maart 2020. Net op tijd kwamen we op 15 maart
terug in Nederland om ’s avonds van Mark Rutte te horen dat we in lockdown gingen.
Dit betekende het cancelen van de reis naar Obergurgl/Hochgurgl in de laatste week van maart.
Hoewel de afspraken met de hotels voor het seizoen 2020-2021 al gemaakt waren, hebben we eind
augustus vanwege alle onzekerheden toch moeten besluiten de wandel-, langlauf- en skireizen te
annuleren.
Hiervoor in de plaats zijn 2 fietsreizen georganiseerd, één naar Vledder in juni en één naar Lochem.
Gezien het succes is het hotel Het hof van Gelre van 14-18 juni 2021 weer geboekt voor de Skikring
Alkmaar.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Bent u op zoek naar meer informatie over Ski Kring Alkmaar of onze reizen? Neem dan contact met ons op.
Scroll naar boven